เหี้ยจริงๆ เป็นคนที่เหี้ยมากๆ เหี้ยที่สึดที่เคยเจอร์ คนแต่งมึงมึงคิดได้ไงคนคิดคงเหี้ยมากเลย ป.ลกูหมายถึงคนในการ์ตูน